کنفرانس بین المللی فرهنگ،هنر و معماری اسلامی، مهر ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی فرهنگ،هنر و معماری اسلامی

پوستر کنفرانس بین المللی فرهنگ،هنر و معماری اسلامی

کنفرانس بین المللی فرهنگ،هنر و معماری اسلامی در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۵ توسط ،موسسه همايش آگرين پرتو در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی فرهنگ،هنر و معماری اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی فرهنگ،هنر و معماری اسلامی