اولین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران، آذر ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران

First National Conference on Iranian Geological Survey

پوستر اولین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران

اولین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته،انجمن سنجش از دور زمين شناختي ايران - دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران