دومین کنفرانس بین المللی صادرات گاز ایران، مهر ماه ۱۳۸۷

دومین کنفرانس بین المللی صادرات گاز ایران

02nd Iran

دومین کنفرانس بین المللی صادرات گاز ایران در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۸۷ توسط ،شركت ملي صادرات گاز ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی صادرات گاز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی صادرات گاز ایران