کنفرانس ملی بازی پردازی و جایزه ملی گیمیفیکیشن ایران، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

کنفرانس ملی بازی پردازی و جایزه ملی گیمیفیکیشن ایران

National Conference on Gaming and National Award of Iranian Gamification

پوستر کنفرانس ملی بازی پردازی و جایزه ملی گیمیفیکیشن ایران

کنفرانس ملی بازی پردازی و جایزه ملی گیمیفیکیشن ایران در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،شرکت ویسنا طنین مدیران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی بازی پردازی و جایزه ملی گیمیفیکیشن ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی بازی پردازی و جایزه ملی گیمیفیکیشن ایران