اولین کنفرانس ملی بازی پردازی و جایزه ملی گیمیفیکیشن ایران، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس ملی بازی پردازی و جایزه ملی گیمیفیکیشن ایران

The first national gaming conference and national gamification award of Iran

پوستر اولین کنفرانس ملی بازی پردازی و جایزه ملی گیمیفیکیشن ایران

اولین کنفرانس ملی بازی پردازی و جایزه ملی گیمیفیکیشن ایران در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،شرکت ویسنا طنین مدیران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بازی پردازی و جایزه ملی گیمیفیکیشن ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی بازی پردازی و جایزه ملی گیمیفیکیشن ایران