همایش بین المللی اقبال و دنیای ما، آبان ماه ۱۳۹۶

همایش بین المللی اقبال و دنیای ما

International congresses and our world

پوستر همایش بین المللی اقبال و دنیای ما

همایش بین المللی اقبال و دنیای ما در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشگاه سيستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی اقبال و دنیای ما مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی اقبال و دنیای ما