همایش ملی نوآوری در مهندسی صنایع، مکانیک و مواد، خرداد ماه ۱۴۰۱

همایش ملی نوآوری در مهندسی صنایع، مکانیک و مواد

Conference on Industrial, Mechanical and Materials Engineering

پوستر همایش ملی نوآوری در مهندسی صنایع، مکانیک و مواد

همایش ملی نوآوری در مهندسی صنایع، مکانیک و مواد در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد،وزارت، علوم تحقیقات فناوری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی نوآوری در مهندسی صنایع، مکانیک و مواد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی نوآوری در مهندسی صنایع، مکانیک و مواد