همایش بین رشته ای طب سالمندی، اسفند ماه ۱۳۹۷

همایش بین رشته ای طب سالمندی

Interdisciplinary Conference on Aging Medicine

پوستر همایش بین رشته ای طب سالمندی

همایش بین رشته ای طب سالمندی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز و دانشگاه علوم پزشكي ايرانتحت حمايت سيويليكا در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین رشته ای طب سالمندی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین رشته ای طب سالمندی