کنفرانس بین المللی راهکارها و چالش های مدیریت و مهندسی صنایع، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

کنفرانس بین المللی راهکارها و چالش های مدیریت و مهندسی صنایع

International Conference on Solutions and Challenges in Industrial Management and Engineering

پوستر کنفرانس بین المللی راهکارها و چالش های مدیریت و مهندسی صنایع

کنفرانس بین المللی راهکارها و چالش های مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی راهکارها و چالش های مدیریت و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی راهکارها و چالش های مدیریت و مهندسی صنایع