کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، خرداد ماه ۱۳۹۹

کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری

Conference on Applied Research in Industrial Engineering, Management and Accounting

پوستر کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری

کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ توسط ،شركت علم پويان سرمد در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.