نخستین کنفرانس پژوهش در انرژی و محیط زیست، دی ماه ۱۳۹۶

نخستین کنفرانس پژوهش در انرژی و محیط زیست

پوستر نخستین کنفرانس پژوهش در انرژی و محیط زیست

نخستین کنفرانس پژوهش در انرژی و محیط زیست در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۶ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس پژوهش در انرژی و محیط زیست مراجعه فرمایید.