نخستین کنفرانس پژوهش در انرژی و محیط زیست، دی ماه ۱۳۹۶

نخستین کنفرانس پژوهش در انرژی و محیط زیست

First Energy and Environment Research Conference

پوستر نخستین کنفرانس پژوهش در انرژی و محیط زیست

نخستین کنفرانس پژوهش در انرژی و محیط زیست در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۶ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس پژوهش در انرژی و محیط زیست مراجعه فرمایید.