همایش ملی نوآوری و فناوری های نوین و کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر، شهریور ماه ۱۴۰۰

همایش ملی نوآوری و فناوری های نوین و کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر

1st national conference of innovation, new and applied technologies in electrical & computer engineering

پوستر همایش ملی نوآوری و فناوری های نوین و کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر

همایش ملی نوآوری و فناوری های نوین و کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، در شهر بهبهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی نوآوری و فناوری های نوین و کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی نوآوری و فناوری های نوین و کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر