همایش ملی «ارتقای کارآمدی دیوان عدالت اداری در نظارت بر مقررات اداری»، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

همایش ملی «ارتقای کارآمدی دیوان عدالت اداری در نظارت بر مقررات اداری»

National Conference "Improving the Efficiency of the Court of Administrative Justice in Supervising Administrative Regulations"

پوستر همایش ملی «ارتقای کارآمدی دیوان عدالت اداری در نظارت بر مقررات اداری»

همایش ملی «ارتقای کارآمدی دیوان عدالت اداری در نظارت بر مقررات اداری» در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،انجمن علمی حقوق اساسی شعبه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی «ارتقای کارآمدی دیوان عدالت اداری در نظارت بر مقررات اداری» مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی «ارتقای کارآمدی دیوان عدالت اداری در نظارت بر مقررات اداری»