اولین همایش ملی روان شناسی خانواده و کودک، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

اولین همایش ملی روان شناسی خانواده و کودک

First National Conference on Family and Child Psychology

پوستر اولین همایش ملی روان شناسی خانواده و کودک

اولین همایش ملی روان شناسی خانواده و کودک در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،انجمن کودکان استثنایی ایران در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی روان شناسی خانواده و کودک مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی روان شناسی خانواده و کودک