بیست و هشتمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران، دی ماه ۱۳۹۸

بیست و هشتمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران

the 28th iranian congress on infectious diseases and tropical medicine

پوستر بیست و هشتمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران

بیست و هشتمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی بیماری های عفونی و گرمسیری ایرانانجمن متخصصين بيماري هاي عفوني و گرمسيري ايرانانجمن حمايت از بيماران عفوني كشور در شهر تهران برگزار گردید.