سومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند، اردیبهشت ماه 97

سومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند

The Third International Conference on Intelligent Decision Science

پوستر سومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند

سومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط انجمن سیستم های فازی ایران - دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند مراجعه فرمایید.


 

The third international conference on intelligent decision science will be held during 16-18 May, 2018 in TEHRAN, IRAN. The conference is organized by Iranian Data Envelopment Analysis (DEA) association. The aim of this conference is to bring together researchers (both theoreticians and practitioners) all around the world working on the following topics and related areas. Thus, scientists, engineers, students, and professionals will discuss, exchange ideas, develop collaborations between industry and academy and spread the most recent advancements in the field. The topics for the conference will be as below.
 
TOPICS 

Fuzzy logic and systems
Intelligent control systems 
Neural network 
Z-Advanced Numbers
Optimization problems with uncertainty 
Data Envelopment Analysis with uncertainty
Decision making with uncertainty 
Soft and linguistic computations 
Data mining and knowledge discovery 
Computations with words 
Image processing 
Finance mathematics 
Bio-Mathematics 
Industrial mathematics 
Hybrid systems 
Fuzzy applications in practical scienceمقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند