سومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند

The Third International Conference on Intelligent Decision Science

پوستر سومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند

سومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،انجمن سیستم های فازی ایرانانجمن سيستم هاي فازي ايران - دانشگاه آزاداسلامي واحد علوم تحقيقات در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند