اولین همایش ملی تحولات قانونگذاری در زمینه استحکام خانواده و مدیریت اختلافات، آبان ماه ۱۴۰۱

اولین همایش ملی تحولات قانونگذاری در زمینه استحکام خانواده و مدیریت اختلافات

The first national conference on legislative developments in the field of family strength and dispute management

پوستر اولین همایش ملی تحولات قانونگذاری در زمینه استحکام خانواده و مدیریت اختلافات

اولین همایش ملی تحولات قانونگذاری در زمینه استحکام خانواده و مدیریت اختلافات در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، در شهر دامغان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی تحولات قانونگذاری در زمینه استحکام خانواده و مدیریت اختلافات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تحولات قانونگذاری در زمینه استحکام خانواده و مدیریت اختلافات