اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار

The first national conference on new ideas in sustainable agriculture

پوستر اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار

اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد و سازمان بسيج علمي،پژوهشي و فناوري استان لرستان در شهر بروجرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار