کنگره ملی برنامه ریزی ،مدیریت طراحی و اقتصاد شهری، بهمن ماه ۱۳۹۶

کنگره ملی برنامه ریزی ،مدیریت طراحی و اقتصاد شهری

پوستر کنگره ملی برنامه ریزی ،مدیریت طراحی و اقتصاد شهری

کنگره ملی برنامه ریزی ،مدیریت طراحی و اقتصاد شهری در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ توسط ، در شهر شیروان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.