همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا، آذر ماه ۱۳۹۴

همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا

National Conference of identity-oriented Architecture

پوستر همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا

همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۴ توسط ،موسسه بين المللي معماري، شهرسازي مهراز شهر در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا