همایش ملی آب با رویکرد آب پاک، اسفند ماه ۱۳۸۹

همایش ملی آب با رویکرد آب پاک

Iranian Water Conference, Clean Water

پوستر همایش ملی آب با رویکرد آب پاک

همایش ملی آب با رویکرد آب پاک در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه شهید بهشتی،دانشگاه صنعت آب و برق، شركت مديريت منابع آب ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی آب با رویکرد آب پاک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی آب با رویکرد آب پاک