ششمین کنفرانس بین‌المللی مسائل فنی و فیزیکی در مهندسی قدرت

ششمین کنفرانس بین‌المللی مسائل فنی و فیزیکی در مهندسی قدرت

6th International conference on Technical and Physical Problems of Power Engineering

پوستر ششمین کنفرانس بین‌المللی مسائل فنی و فیزیکی در مهندسی قدرت

ششمین کنفرانس بین‌المللی مسائل فنی و فیزیکی در مهندسی قدرت در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۵ شهریور ۱۳۸۹ توسط موسسه آموزش عالی سراج و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


ششمین کنفرانس بین المللی مسائل فنی و فیزیکی در مهندسی قدرت

Conference Topics:
I. Complex Problems of Power Engineering (01CPE)
II. Electric Power Engineering, Machines And Drives (02EPE)
III. Electric Power Systems Operation, Control and Management (03EPS)
IV. Electrophysics and Electrical Materials (04EEM)
V. High Voltage Engineering (05HVE)
VI. Power Electronics (06PEL)
VII. Power Plants Engıneering (07PPE)
VIII. Renewable Energy Sources (08RNE)
IX. Environmental Problems of Power Engineering (09EPP)
X. Electrotechnology (10ETC)
XI. Lighting (11LIT)
XII. Energy Systems (12ENS)
XIII. All Engineering Fields Related to Energy Systems (13EES)مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین‌المللی مسائل فنی و فیزیکی در مهندسی قدرت