ششمین کنفرانس بین‌المللی مسائل فنی و فیزیکی در مهندسی قدرت، شهریور ماه 89

ششمین کنفرانس بین‌المللی مسائل فنی و فیزیکی در مهندسی قدرت

6th International conference on Technical and Physical Problems of Power Engineering

پوستر ششمین کنفرانس بین‌المللی مسائل فنی و فیزیکی در مهندسی قدرت

ششمین کنفرانس بین‌المللی مسائل فنی و فیزیکی در مهندسی قدرت در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۸۹ توسط موسسه آموزش عالی سراج و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین‌المللی مسائل فنی و فیزیکی در مهندسی قدرت مراجعه فرمایید.


ششمین کنفرانس بین المللی مسائل فنی و فیزیکی در مهندسی قدرت

Conference Topics:
I. Complex Problems of Power Engineering (01CPE)
II. Electric Power Engineering, Machines And Drives (02EPE)
III. Electric Power Systems Operation, Control and Management (03EPS)
IV. Electrophysics and Electrical Materials (04EEM)
V. High Voltage Engineering (05HVE)
VI. Power Electronics (06PEL)
VII. Power Plants Engıneering (07PPE)
VIII. Renewable Energy Sources (08RNE)
IX. Environmental Problems of Power Engineering (09EPP)
X. Electrotechnology (10ETC)
XI. Lighting (11LIT)
XII. Energy Systems (12ENS)
XIII. All Engineering Fields Related to Energy Systems (13EES)مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین‌المللی مسائل فنی و فیزیکی در مهندسی قدرت