ششمین کنفرانس بین‌المللی مسائل فنی و فیزیکی در مهندسی قدرت، شهریور ماه ۱۳۸۹

ششمین کنفرانس بین‌المللی مسائل فنی و فیزیکی در مهندسی قدرت

6th International conference on Technical and Physical Problems of Power Engineering

پوستر ششمین کنفرانس بین‌المللی مسائل فنی و فیزیکی در مهندسی قدرت

ششمین کنفرانس بین‌المللی مسائل فنی و فیزیکی در مهندسی قدرت در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۸۹ توسط موسسه آموزش عالی سراج،موسسه آموزش عالي سراج در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین‌المللی مسائل فنی و فیزیکی در مهندسی قدرت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین‌المللی مسائل فنی و فیزیکی در مهندسی قدرت