دومین همایش بین المللی گردشگری و توسعه، اسفند ماه ۱۴۰۰

دومین همایش بین المللی گردشگری و توسعه

The Second International Conference on Tourism and Development

پوستر دومین همایش بین المللی گردشگری و توسعه

دومین همایش بین المللی گردشگری و توسعه در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه کردستان ، در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی گردشگری و توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی گردشگری و توسعه