اولین کنفرانس ملی دستاورد نوین در مدیریت، تجارت، بورس، بانکداری و بیمه، دی ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس ملی دستاورد نوین در مدیریت، تجارت، بورس، بانکداری و بیمه

The first national conference on new achievements in management, trade, stock exchange, banking and insurance

پوستر اولین کنفرانس ملی دستاورد نوین در مدیریت، تجارت، بورس، بانکداری و بیمه

اولین کنفرانس ملی دستاورد نوین در مدیریت، تجارت، بورس، بانکداری و بیمه در تاریخ ۱ دی ۱۴۰۰ توسط ،شرکت خورشید تابان میلکان دانشگاه ها و مراکز علمی استان کرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی دستاورد نوین در مدیریت، تجارت، بورس، بانکداری و بیمه مراجعه فرمایید.