اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار، آبان ماه 98

اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار

پوستر اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار

اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه کردستان و دانشگاه سلیمانیه کردستان عراق در شهر سنندج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف

-      ارائه راهبردها و راهکارهای تحقق اهداف توسعه پایدار از طریق ورزش و تندرستی.

-      ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه در زمینه ورزش و اهتمام متولیان و ذینفعان به آن.

-      آشنایی با جدیدترین دستاوردهای علمی در زمینه توسعه پایدار ورزش.

- شناخت آسیب­ها و چالش­های موجود در زمینه ورزش و توسعه پایدار.

-    فراهم­سازی بسترمناسب برای انتقال دانش و تجربیات بین نهادهای ملی و بین­المللی در زمینه توسعه پایدار ورزش.

-     تشکیل"انجمن علمی ورزش سبز و توسعه پایدار"

-    راه اندازی دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی ورزش و توسعه پایدار در دانشگاه کردستان.

 

محورهای همایش

۱- ورزش و اهداف توسعه پایدار

۱-۱ : ورزش و شاخص های توسعه پایدار

۲-۱ : ورزش و چالش های توسعه پایدار

۳-۱ : ورزش و راه کارهای توسعه پایدار

۴-۱ : ورزش و الگوهای توسعه پایدار ورزشی در سطح ملی و بین المللی

۵-۱ : توسعه پایدار ورزش شهروندی و همگانی؛ پرورشی و پایه؛ قهرمانی و حرفه ای۲- ورزش، سلامت و ارتقاء کیفیت زندگی

۲-۱ : ورزش برای غنی سازی اوقات فراغت و سالم سازی تفریحات

۲-۲ : ورزش برای سلامت عمومی و تندرستی جامعه

۳-۲ : ورزش و بیماری ها

۴-۲ : توانمندسازی بانوان از طریق ورزش

۵-۲ : توانمندسازی جامعه از طریق تربیت بدنی ویژه(معلولین، سالمندان و جانبازان)

۶-۲ : توانمندسازی کشاورزان، کارگران، کارمندان، سربازان و زندانیان از طریق ورزش۳- ورزش سبز، صلح، مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار
۳-۱ : ورزش و حفظ محیط زیست(ورزش سبز)

۲-۳ : ورزش و امور نیکوکاری، وقف و خیریه

۳-۳ : ورزش، صلح و همزیستی

۴-۳ : ورزش برای رشد مشارکت اجتماعی و همبستگی ملی
 


۴- ابعاد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ورزش در توسعه پایدار

۱-۴ :فرهنگ ورزشی و توسعه پایدار

۲-۴ : ورزش برای رونق اقتصاد، تجارت و صنعت

۳-۴ : فناوری ورزشی و توسعه پایدار ورزش

۴-۴ : کارآفرینی ورزشی و توسعه پایدار

۵-۴ : سیاست ورزشی و توسعه پایدار ورزش

۶-۴ : حمایت از تولیدات داخلی ورزشی و توسعه پایدار