اولین کنفرانس بین المللی دانشمندان جاده ابریشم، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس بین المللی دانشمندان جاده ابریشم

The 1st International Conference on Silk Road Scholares

پوستر اولین کنفرانس بین المللی دانشمندان جاده ابریشم

اولین کنفرانس بین المللی دانشمندان جاده ابریشم در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،مجمع جهاني شهرهاي جاده ابريشم در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.