نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما، مرداد ماه ۱۳۸۵

نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

01st International Conference on Six Sigma

نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۵ توسط ،شركت توسعه اطلاعات كاربردي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما