اولین همایش بین المللی تربیت معنوی و سلامت معنوی از منظر امام علی (ع)، بهمن ماه ۱۴۰۱

اولین همایش بین المللی تربیت معنوی و سلامت معنوی از منظر امام علی (ع)

The First International Conference On Spiritual Education And Spiritual Health From The Perspective Of Imam Ali (PBUH)

پوستر اولین همایش بین المللی تربیت معنوی و سلامت معنوی از منظر امام علی (ع)

اولین همایش بین المللی تربیت معنوی و سلامت معنوی از منظر امام علی (ع) در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه اصفهان،انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی تربیت معنوی و سلامت معنوی از منظر امام علی (ع) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی تربیت معنوی و سلامت معنوی از منظر امام علی (ع)