کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست، شهریور ماه 97

کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست

International Conference on Society and Environment

پوستر کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست

کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست مراجعه فرمایید.


اهداف کنفرانس:
تبادل دانش و تجارب کشورهای مختلف در حوزه جامعه و محیط‌زیست
آشنایی محققان سایر کشورها با تجارب ایران در مدیریت منابع طبیعی و محیط‌زیست
تحقق جایگاه ایران در مدیریت چالش‌های جهانی محیط‌زیست
آشنایی با الگوهای مناسب در جهت حفظ و نگهداری محیط‌زیست
گفتگوی جهانی در جهت مقابله با بحران‌های محیط‌زیست
ایجاد گفتگوهای بین‌رشته‌ای پیرامون موضوع محیط‌زیست
دست یافتن به الگوهای نوین آموزش محیط‌زیست

 

محورهای کنفرانس:
1- بخش منابع طبیعی:

علوم و مهندسی منابع طبیعی
آبخیزداری، مرتعداری، بیابان‌زدایی
علوم و صنایع چوب و کاغذ
شیلات و آبزیان
اکولوژی
تنوع زیستی، ارزیابی و آمایش سرزمین و آلودگی های محیط زیست
جنگل‌داری و اقتصاد جنگل
مهندسی محیط‌زیست
سنجش از دور
علوم و مهندسی خاک
ترویج، آموزش و توسعه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
فناوری‌های نوین در منابع طبیعی
دانش بومی و مدیریت محیط زیست
 

2- بخش علوم اجتماعی:

 علوم اجتماعی و محیط زیست
حقوق و محیط زیست
سیاست و محیط زیست
اقتصاد و محیط زیست
شهر و محیط زیست
جغرافیا و محیط زیست
اقتصاد سیاسی و محیط زیست
علوم فنی مهندسی و محیط زیست
علوم بهداشت و محیط زیست
 

3- بخش رویکرد میان‌رشته‌ای:

 چالش‌های جهانی محیط‌زیست
جهانی‌شدن و شرایط اقلیمی
آموزش، مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
بحران آب و خشکسالی
دانش و فناوری سنتی منابع طبیعی
سوخت های فسیلی و محیط زیست
محیط زیست و گردشگری
محیط زیست و تکنولوژی های نوین
محیط زیست و انرژی
بحران آلودگی هوا
ارزش های محیط زیست، باورها و اقدامات
آگاهی و فرهنگ محیط زیستی
حقوق بشر ومحیط زیست
عدالت زیست محیطی
تعادل زیست محیطیمقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست