پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، مرداد ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران

5th International Congress of Developing Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism of Iran

پوستر پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران

پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ توسط دانشگاه یاسوج، دانشگاه شیراز، دانشگاه مازندران،دبیرخانه دائمی کنفرانس با همکاری در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران