بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن، مرداد ماه 98

بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن

The 24th International Conference on Safe Communities (ICSC-24)

پوستر بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن

بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ توسط مرکز بین المللی حمایت از جوامع ایمن در شهر اهر برگزار خواهد شد.این کنفرانس از طریق پایگاه سیویلیکا اطلاع رسانی میگردد و چنانچه تحت حمایت سیویلیکا قراربگیرد، پس از برگزاری، مقالات کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد. جهت ثبت درخواست حمایت علمی سیویلیکا از کنفرانس اینجا را کلیک کنید.


محورهای کنگره 

 • 1.مدیریت ایمنی راه
 • 2.ایمنی زیر ساخت ها و راه
 • 3.وسایل نقلیه ایمن
 • 4.ایمنی کاربران راه
 • 5.خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در حوادث ترافیکی
 • 6.ثبت مصدومیت های ترافیکی
 • 7.جامعه ایمن و ایمنی ترافیک: چالش ها و راهکارها
 • 8.جامعه ایمن در کشورهای درحال توسعه
 • 9.ارزشیابی برنامه ها در جامعه ایمن
 • 10.آینده نگاری در ارتقای ایمنی
 • 11.ایمنی گروههای آسیب پذیر
 • 12.ثبت مصدومیت ها
 • 13.ارتقای ایمنی مبتنی برشواهد
 • 14.پیشگیری از خشونت و خودکشی
 • 15.پیشگیری از سوختگی
 • 16.ایمنی کودکان در بحران های بین المللی
 • 17.ایمنی شغلی
 • 18.سایر موضوعات مرتبط