چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران

The 4th Iranian Conference on Systems Biology

پوستر چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران

چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری،پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران