هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت، آبان ماه ۱۳۹۶

هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت

International Conference on Sustainable" Agriculture for Food, Energy, Industry And Environment In "Regional And Global Context

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت

هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت