دومین همایش بین المللی دین و رسانه، آبان ماه ۱۳۸۷

دومین همایش بین المللی دین و رسانه

2nd International Conference on Religion and Media

دومین همایش بین المللی دین و رسانه در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۷ توسط ،معاونت صداي جمهوري اسلامي ايراندانشكده صدا و سيما، دانشكده معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه ا در شهر تهران برگزار گردید.