نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی، آذر ماه ۱۳۹۶

نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی

First Conference on Resistance Literature

پوستر نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی

نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۶ توسط ،دانشگاه كوثر خراسان شمالي در شهر بجنورد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی