کنفرانس بین‌المللی پژوهش در نوآوری و فناوری، تیر ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین‌المللی پژوهش در نوآوری و فناوری

پوستر کنفرانس بین‌المللی پژوهش در نوآوری و فناوری

کنفرانس بین‌المللی پژوهش در نوآوری و فناوری در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۵ توسط ،مركز پژوهشي زمين شناسي و محيط زيست زمين كاو در شهر اردبیل برگزار گردید.