کنفرانس ملی مؤلفه‌های تمدن‌ساز در بیانیه گام دوم انقلاب، شهریور ماه ۱۳۹۹

کنفرانس ملی مؤلفه‌های تمدن‌ساز در بیانیه گام دوم انقلاب

National Conference on Civilizational Components in the Second Step Statement of the Revolution

پوستر کنفرانس ملی مؤلفه‌های تمدن‌ساز در بیانیه گام دوم انقلاب

کنفرانس ملی مؤلفه‌های تمدن‌ساز در بیانیه گام دوم انقلاب در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،دانشگاه جامع المصطفي نمايندگي خراسان در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی مؤلفه‌های تمدن‌ساز در بیانیه گام دوم انقلاب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی مؤلفه‌های تمدن‌ساز در بیانیه گام دوم انقلاب