کنگره بین المللی حقوق شهروندی، آذر ماه ۱۳۹۶

کنگره بین المللی حقوق شهروندی

International Congress on Citizenship rights

پوستر کنگره بین المللی حقوق شهروندی

کنگره بین المللی حقوق شهروندی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۶ توسط ،موسسه دانش گستر حقوق شهروندي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی حقوق شهروندی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی حقوق شهروندی