سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بهره وری و کیفیت در نگرش جهانی شدن، بهمن ماه ۱۳۸۹

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بهره وری و کیفیت در نگرش جهانی شدن

Third International Conference on Productivity and Quality Management in the attitude of Globalization

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بهره وری و کیفیت در نگرش جهانی شدن در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ توسط ،وزارت صنايع و معادن در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بهره وری و کیفیت در نگرش جهانی شدن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بهره وری و کیفیت در نگرش جهانی شدن