اولین همایش ملی اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه، اسفند ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه

پوستر اولین همایش ملی اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه

اولین همایش ملی اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه