همایش بین المللی خلیج فارس، آذر ماه ۱۳۸۸

همایش بین المللی خلیج فارس

International Conference the Persian Gulf

همایش بین المللی خلیج فارس در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر در شهر بوشهر برگزار گردید.