همایش بین المللی خلیج فارس، آذر ماه ۱۳۸۸

همایش بین المللی خلیج فارس

International Conference on the Persian Golf

همایش بین المللی خلیج فارس در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۸۸ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر در شهر بوشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی خلیج فارس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی خلیج فارس