همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی ، شهریور ماه ۱۳۹۴

همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی

International Conference on Psychology and Culture Life

پوستر همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی

همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۴ توسط ،موسسه سفيران فرهنگي مبين برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی