اولین کنفرانس ملی حمل و نقل و لجستیک، شهریور ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس ملی حمل و نقل و لجستیک

First National Conference on Transport and Logistics

پوستر اولین کنفرانس ملی حمل و نقل و لجستیک

اولین کنفرانس ملی حمل و نقل و لجستیک در تاریخ ۸ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه مازندران، در شهر بابلسر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.