اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین علوم طبیعی و زیستی در ایران و جهان

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین علوم طبیعی و زیستی در ایران و جهان

پوستر اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین علوم طبیعی و زیستی در ایران و جهان

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین علوم طبیعی و زیستی در ایران و جهان در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ توسط موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:
علوم طبیعی
-زمین شناسی و علوم خاک
-کشاورزی و منابع طبیعی
-جنگل و مراتع
-محیط زیست و پدافند زیستی
-علوم طبیعی و توسعه پایدار
-و سایر موضوعات مرتبط با علوم طبیعی
علوم زیستی
-علوم کشاورزی و زیستی
-بیوشیمی
-ژنتیک
-بیولوژی ملکولی
-علوم محیط زیست
-ایمونولوژی و میکروب شناسی
-علوم گیاهی
-علوم جانوری
-علوم سلولی
-علوم دریایی و اقیانوسی
-بیوتکنولوژی
-بیوفیزیک 
-زیست شناسی وتوسعه پایدار
-و سایر موضوعات مرتبط با علوم زیستیمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین علوم طبیعی و زیستی در ایران و جهان