اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین علوم طبیعی و زیستی در ایران و جهان

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین علوم طبیعی و زیستی در ایران و جهان

پوستر اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین علوم طبیعی و زیستی در ایران و جهان

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین علوم طبیعی و زیستی در ایران و جهان در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ توسط موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین علوم طبیعی و زیستی در ایران و جهان مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:
علوم طبیعی
-زمین شناسی و علوم خاک
-کشاورزی و منابع طبیعی
-جنگل و مراتع
-محیط زیست و پدافند زیستی
-علوم طبیعی و توسعه پایدار
-و سایر موضوعات مرتبط با علوم طبیعی
علوم زیستی
-علوم کشاورزی و زیستی
-بیوشیمی
-ژنتیک
-بیولوژی ملکولی
-علوم محیط زیست
-ایمونولوژی و میکروب شناسی
-علوم گیاهی
-علوم جانوری
-علوم سلولی
-علوم دریایی و اقیانوسی
-بیوتکنولوژی
-بیوفیزیک 
-زیست شناسی وتوسعه پایدار
-و سایر موضوعات مرتبط با علوم زیستیمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین علوم طبیعی و زیستی در ایران و جهان