اولین همایش بین المللی بورس انرژی، تیر ماه ۱۳۹۱

اولین همایش بین المللی بورس انرژی

1st International conference Of Energy Exchange

اولین همایش بین المللی بورس انرژی در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید.