دومین کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران و معماری، اسفند ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران و معماری

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران و معماری

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران و معماری در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط ، در شهر قم برگزار گردید.