کنفرانس بین المللی پژوهش ها و فناوری های نوین در مهندسی برق، اسفند ماه ۱۴۰۱

کنفرانس بین المللی پژوهش ها و فناوری های نوین در مهندسی برق

International Conference on New Researches and Technologies in Electrical Engineering (ICNRTEE)

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهش ها و فناوری های نوین در مهندسی برق

کنفرانس بین المللی پژوهش ها و فناوری های نوین در مهندسی برق در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علم و فرهنگ، در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.