دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو، آبان ماه ۱۳۸۷

دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو

2nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology

دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو در تاریخ ۷ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشگاه تبریز،انجمن نانوفناوری ایرانانجمن نانوفناوري ايراندانشگاه تبريز در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو