کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی، شهریور ماه ۱۳۹۱

کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

International Conference on Nonlinear Modeling and Optimization

کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه شمال در شهر آمل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی